office@anwaltskanzlei.ro +40 747 409 171

Expertiza

Punerea în posesie & recuperare creanţe

Acționăm în beneficiul clienţilor în ceea ce priveşte recuperarea creanţelor:
  • redactare notificări
  • redactare și susținerea cererilor de emitere a ordonanțelor de plată
  • concilieri şi negocieri amiabile
  • reprezentarea clienţilor în faţa tribunalelor competente
  • obţinerea titlurilor executorii
  • executare silită a obligaţiilor de plată
  • lichidarea proprietăţilor debitorilor prin executare silită şi procedura falimentului.

Scroll to Top