office@anwaltskanzlei.ro +40 747 409 171

PUBLICATII

Partenerii noaștri au publicat numeroase articole și cărți de specialitate.

Alexandra Epure | LL.M

O serie de articole și o carte publicate în colaborare cu avocații Noerr în

Revista DEBIZZ România: nr. 48 / Nov. 2007 – “Domeniul de aplicare a legii privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice – experienţă din practică” (“Der Anwendungsbereich des Gesetzes über Elektro- und Elektronikgeräte - Erfahrungen aus der Praxis”); nr. 56 / Sept. 2008
“Fuziunea dintre companiile din diverse State Membre şi compania europeană” (“Die Verschmelzung von Gesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten und die Europäische Gesellschaft“); nr. 89 / Sept. 2013 „Plăţi întârziate în tranzacţiile comerciale”, nr. 99 / Martie 2014 “Liberalizarea pieţii româneşti de piese de rezervă” (“Liberalisierung des Rumänischen Ersatzteilmarktes”), nr. 101 / Iunie 2014 “Copycatdrugs: proceduri de protecţie în ceea ce priveşte trecerea prin vamă” (“Nachahmer Medikamente: Schutzverfahrenim Rahmen der Zollabfertigung”)
“Cartea de contracte: Modele. Comentarii. Explicaţii. Formulareşimodelejuridice“), prima şi a doua ediţie, Editura C.H. Beck
Revista GmbH Rundschau, Ed. nr. 9, 1 mai 2008, “Societatea cu răspundere limitată în România” („Die GmbH in Rumänien“)
Revista Ost West Contact - Special România, Aprilie 2009, “Fonduri europene disponibile” (“EU Gelderverfügbar”)
RevistaPHi - Haftpflicht international/ Recht&Versicherung, Ediţia nr. 4/2011, “Diferenţe între răspunderea importatorului în estul şi vestul Europei”
Newsletter-ul Camerei Româno-Germane de Comerţ şi Industrie: 06.- 26.10.06 “Sancţiuni în cazul neobţinerii autorizaţiei de construire” ("Strafmassnahmenbei der Nichteinholung der Baugenehmigung"), 12.05.-04.06.07 “Crearea unui Fond de Pensii” („Gründung eines Pflichtfenpensionsfonds“)
Newsletter-ul Camerei Româno-Germane de Comerţ şi Industrie: 13.12.07 – 13.01.08 şi Focus Legal (Camera de Comerţ Elveţiano-Română) “Codurile CAEN revizuite” (“Die neue CAEN Klassifizierung“)

Lucian Arnautu | LL.M

Dreptul muncii, Editura Sed Com Libris, Iasi, 2011
Abuzul de majoritate în Adunarea Generală a Acţionarilor, în Eseuri de hermeneutică juridică, vol. III, 2006;
Tendinţe legislative în materia Dreptului protecţiei consumatorului, în Anuarul Universităţii Petre Andrei 2004 / 2005.
Conceptul de Guvernare Corporatistă şi aplicarea lui în dreptul intern, în Revista Caiete Juridice, nr. I, 2006;
Raportarea legislaţiei societăţilor comerciale la normele europene în materie, în Anuarul Universităţii Petre Andrei 2005 / 2006, in colaborare cu jud. Benoni Farcaş.
Aspecte de tehnică juridică şi fiscale în materia cesiunii de părţi sociale deţinute într-o societate comercială cu răspundere limitată, în Revista Caiete Juridice, nr. 3-4, 2006;Procedura insolvenţei – noua optică legislativă, în Anuarul Universităţii Petre Andrei 2006 / 2007.
Acordarea către angajaţi a „opţiunilor de acţiuni”(Employee stock option) - implicaţii juridice şi fiscale, în Revista Caiete Juridice, nr. 1-2, 2007;
Reglementare anoţiunii de „insolvenţă” - elemente de drept comparat, în Revista Caiete Juridice, nr. 3-4, 2007;
Aspecte juridice privind Contractul de Leasing, în Anuarul Universităţii Petre Andrei 2008,
Aspecte juridice privind soluţionarea litigiilor de muncă, în Anuarul Universităţii Petre Andrei din Iaşi 2010, in colaborare cu Cătălina Tudurachi.
Aspecte juridice privitoare la Negocierea colectivă, în Jurnalul de Studii Juridice, nr.1-2/2011.
Principiul precauției în raspunderea civila delictuală – jurisprudență comentată– în Revista Curierul Judiciar, nr.7-8/2011.

Bianca Krakkai | LL.M

Publications and prasentations (selection)

Master thesis: “Models for the promotion of renewable energy sources in the European Union based on the example of Germany and Romania.”
Eastlex, 10. Year (2012), Book 1, p. 4-8 – „The Romanian collateral security law after the new Civil Code came into force.”
20.06.2008 – “Compulsory enforcement of foreign titles in Romania” – the event "Economic and legal development in Romania after the EU accession” took place at the Berlin Reichstag (German Parliament), and was organized by the German-Romanian Association of Counsellors and the city of Berlin.
09.06.2009 – “Founding companies, contract law and enforcement of foreign titles” – cultural evening Romania at the initiative of the Law Office in Potsdam Bianca Krakkai with the support of the Romanian Embassy in Berlin and the Chamber of Trade and Industry Potsdam.
22.06.2009 – “Compulsory enforcement of foreign titles in Romania” – L-Bank Stuttgart, “Economic and financial crisis in Romania – practical and legal effects”
18.08.2009 – “Romanian contract law” – on behalf of the Federal Ministry of Economy and Technology, Romania: Marketing assistance programme for international success in the areas of machinery and plant engineering, electrical engineering, electronics
01.12.2010 – “Renewable Energy in Romania – Focus on wind energy” – IHK Pfalz Ludwigshafen/ Competence centre Romania – 12th Business day, Romania
08.04.2011 – “The application and authorization process for installing and operating energy plants” - the event “Renewable Energy and Environment Investments in Romania – regulatory and economic framework” took place at the Berliner Reichtstag (Berlin Parliament), and was organized by the German – Romanian Chamber of Trade and Industry (AHK Romania) in collaboration with the German-Romanian Association of Counsellors.
27.04.2012 – “The legal steps to installing and commissioning energy plants” – at the Berliner Reichstag (Berlin Parliament). The event “Renewable Energy and Environment Investments in Romania” was organised by the German-Romanian Chamber of Trade and Industry (AHK Romania) in collaboration with the German-Romanian Association of Counsellors.
22.03.2013 – “The necessary steps for the installation and commissioning of energy plants” – L-Bank Stuttgart, economy forum Romania – Renewable energy
13.08.2013 – “Regulatory framework for the engagement of Brandenburg companies in Romania/ the ‘green certificates’” – business opportunities in Romania – informational event at the IHK Potsdam in collaboration with ZAB Brandenburg

Scroll to Top